Publicerad: 2022-12-01

Föreskrifter om ansökan om licens och tillstånd till innehav av spelautomater (SIFS 2020:1) upphör att gälla den 31 december 2022. Upphävandet sker mot bakgrund av att det ska bli enklare att hantera administrativa justeringar i ansökningsblanketterna, bland annat till följd av ändringar i spellagen.

Inga förändringar för ansökan

Att föreskrifterna upphävts medför inga förändringar för den som ska ansöka om licens eller tillstånd. Samma ansökningsblanketter gäller fortfarande och ansökan görs med fördel digitalt på samma sätt som tidigare via myndighetens webbtjänst. Vilka uppgifter och handlingar som ska lämnas i samband med ansökan framgår av ansökningsblanketterna som finns publicerade på Spelinspektionens webbplats.