Publicerad: 2020-11-23

Förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol påverkar under vilka tider visst licenspliktigt spel får tillhandahållas.

Landbaserat kommersiellt kasinospel (s.k. restaurangkasino) och spel på värdeautomater får med anledning av förordningen inte tillhandahållas efter klockan 22.00 om spelen tillhandahålls på spelplatser med serveringstillstånd.

Landbaserat kommersiellt kasinospel (s.k. restaurangkasino) efter klockan 22.00

Följande gäller för licenshavare med licens att tillhandahålla landbaserat kommersiellt kasinospel på en spelplats med serveringstillstånd:

Spel får inte tillhandahållas efter klockan 22.00 under perioden 20 november till utgången av februari 2021.

Bakgrund

För att förhindra ökad smittspridning av coronaviruset har regeringen utfärdat en ny förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol. Förordningen innebär bl.a. att sådan servering som avses i alkohollagen (2010:1622) av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat är förbjuden mellan klockan 22.00 och 11.00. Förordningen trädde i kraft den 20 november 2020 och gäller till utgången av februari 2021.

Förordningen påverkar under vilka tider landbaserat kommersiellt kasinospel kan tillhandahållas på spelplatser med serveringstillstånd.

Om spelplatsen har serveringstillstånd får spel endast tillhandahållas under den tid serveringstillståndet gäller. Det framgår av 3 § Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om landbaserat kommersiellt spel (LIFS 2018:6). Förordningen om tillfälligt förbud mot servering av alkohol ersätter villkoren i serveringstillståndet avseende serveringstiden.

Har en licens förenats med villkor om att spelet ska tillhandahållas på en spelplats med serveringstillstånd hindrar alltså 3 § LIFS 2018:6 tillhandahållande av spel efter 22.00, oavsett om detta spel skulle kunna tillhandahållas utan olägenhet.

Spelinspektionen har inga möjligheter att bevilja undantag från LIFS 2018:6.

Spel på en värdeautomat på en restaurang efter klockan 22.00

Spel på en värdeautomat som är placerad på en spelplats med serveringstillstånd får inte tillhandahållas efter klockan 22.00 under perioden 20 november till utgången av februari 2021.

Bakgrund

För att förhindra ökad smittspridning av coronaviruset har regeringen utfärdat en ny förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol. Förordningen innebär bl.a. att sådan servering som avses i alkohollagen (2010:1622) av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat är förbjuden mellan klockan 22.00 och 11.00. Förordningen trädde i kraft den 20 november 2020 och gäller till utgången av februari 2021.

Förordningen påverkar under vilka tider spel på en värdeautomat som är placerad på en spelplats med serveringstillstånd kan tillhandahållas. Spel på en sådan värdeautomat får endast tillhandahållas under den tid då spelplatsens serveringstillstånd gäller. Övrig tid ska värdeautomaten vara avstängd. Det framgår av 3 kap. 5 § Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om spel på kasino och värdeautomatspel; LIFS 2018:9. Förordningen om tillfälligt förbud mot servering av alkohol ersätter villkoren i serveringstillståndet avseende serveringstiden.

Spelinspektionen har inga möjligheter att bevilja undantag från LIFS 2018:9.