Publicerad: 2022-03-07

Finansdepartementet har remitterat en promemoria med förslag om ansökningsavgifter för tillstånd av spelprogramvara. Promemorian som har gått ut på remiss t.o.m. den 9 maj 2022 innehåller även ett förslag om en höjd avgift vid ansökningar om förnyelse av licens för både kommersiellt onlinespel och vadhållning.

Läs mer på regeringen.se.