Publicerad: 2023-06-19

Den 19 juni 2023 remitterades en promemoria med förslag om att justera sanktionsavgiften för spelbolag som bryter mot penningtvättslagen så att den kan uppgå till samma högsta belopp som vid överträdelser av spellagen. Syftet med förslaget är att stärka konsumentskyddet på spelområdet och bekämpa kriminell verksamhet i samband med spel.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2024.

Läs mer i pressmeddelande från Finansdepartementet