Publicerad: 2024-01-30

Regeringskansliet har skickat ut en promemoria på remiss med förslag om lagändringar som syftar till att förbättra arbetet mot matchfixning. Ändringarna ger bland annat spelbolag, som har licens för vadhållning, rätt att behandla och utbyta uppgifter om misstänkt matchfixning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2024.

Ta del av promemorian som skickats på remiss.

Bakgrund
Regeringskansliet har nyligen anmält förslag på förändringar i spelförordning (2018:1475) till Europeiska kommissionen. Ändringarna innebär bland annat att Spelinspektionen ska inrätta en plattform för informationsdelning. Plattformen syftar till att underlätta informationsdelning om misstänkt matchfixning mellan Spelinspektionen, licenshavare och idrottsrörelsen.