Publicerad: 2022-01-04

Promemorian som har gått ut på remiss till och med den 17 januari 2022 innehåller bestämmelser om att

  • insättningsgränsen vid spel på onlinekasino får uppgå till högst 4 000 kronor och att motsvarande förlustgräns gäller vid spel på värdeautomater,
  • det är obligatoriskt för spelarna att ange gränser för speltiden vid spel på onlinekasino och värdeautomater, och
  • bonusar som erbjuds av licenshavare som tillhandahåller onlinekasino och värdeautomater får uppgå till högst 100 kronor.

Förordningen föreslås träda i kraft den 7 februari 2022 och gälla till utgången av juni 2022. Skulle behovet av spelansvarsåtgärder upphöra tidigare är avsikten att förordningen kommer att upphävas i förtid.

Åtgärderna kommer endast att införas om det bedöms vara nödvändigt med hänsyn till den aktuella situationen

Promemoria: Nya spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 promemorian, PDF