Publicerad: 2024-02-23

Finansdepartementet har remitterat en promemoria med förslag på att införa ett mer heltäckande förbud mot att betala med kredit vid spel om pengar. Syftet med förslaget är att motverka att spel om pengar leder till skuldsättning. 

Spelbolag med svensk licens omfattas av en omsorgsplikt som innebär att de ska motverka överdrivet spelande. De ska ha en handlingsplan för genomförandet av det arbetet. I promemorian föreslås att Spelinspektionen ska få ett bemyndigande att ställa krav på vad dessa handlingsplaner ska innehålla. Det är något som efterfrågats av Spelinspektionen och som syftar till att licenshavarna ska genomföra omsorgsplikten på ett bättre sätt. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2024 (bemyndigandet) respektive den 1 april 2025 (kreditförbudet). 

Läs mer och ta del av propositionen på regeringen.se