Publicerad: 2023-09-14

För att stärka arbetet mot matchfixning och olagligt spel föreslår regeringen att Spelinspektionen ska få ökat anslag. Anslaget utökas även i syfte att Spelinspektionen ska bli en sådan nationell plattform som krävs för att uppfylla kraven i Europarådets konvention om manipulation av resultat inom idrott, den så kallade Macolinkonventionen.

Även Finansinspektionen föreslås få ett ökat anslag som ska stärka deras tillsynsarbete och samverkan med Spelinspektionen i syfte att blockera betalningsförmedling till och från olaglig spelverksamhet.

Spelinspektionen föreslås få 10,8 miljoner kronor i ökat anslag år 2024, 15,6 miljoner kronor år 2025 och 18,6 miljoner kronor år 2026.

- Att motverka det olagliga spelet och matchfixning är av högsta prioritet för en trygg och säker spelmarknad för konsumenten. Med ännu större samverkan med Finansinspektionen kan vi bli vassare i tillsynen. Jag ser förslaget till ökade resurser som mycket positivt, säger generaldirektör Camilla Rosenberg.

Läs mer i pressmeddelandet på regeringen.se