Publicerad: 2020-01-07

Spelinspektionen föreslår att nuvarande föreskrift (LIFS 2018:1) ska upphävas och ersättas med en ny. Den nya föreskriften innebär bland annat att antalet handlingar som begärs in har minskats ner och att ansökningsblanketterna nu finns med som bilagor i föreskriften. Handlingar som inte längre krävs in har till viss del ersatts med frågor i ansökningsblanketterna. Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020.

Alla som vill är välkomna att lämna synpunkter på de föreslagna föreskrifterna. Synpunkter skickas till Spelinspektionen: registrator@spelinspektionen.se senast 7 februari 2020. Ange diarienummer 19Si2737.

Mer information:

Erika Palmheden erika.palmheden@spelinspektionen.se telefon 0152-650 157

Linda Sandblom linda.sandblom@spelinspektionen.se telefon 0152-650 107

 Förslag till nya föreskrifter (2020:X) om ansökan om licens eller tillstånd till innehav

 Konsekvensutredning (SIFS 2020:X) 

 Följebrev (SIFS 2020:X)

 Föreskrift (LIFS 2018:1) om ansökan om licens