Publicerad: 2015-02-03

År 2014 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha haft en bruttoomsättning (före utbetalda vinster) på 44,9 miljarder kronor.

År 2014 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha haft en bruttoomsättning (före utbetalda vinster) på 44,9 miljarder kronor. Det är en minskning med cirka två miljarder kronor (-4%) i löpande priser jämfört med 2013. Nettoomsättningen (efter utbetalda vinster) var 16,5 miljarder kronor vilket är en minskning med cirka 780 miljoner kronor (-5%) jämfört med 2013.

Mer information

Lotteriinspektionens undersökning (NOVUS) av den svenska spelmarknaden och nätkasino http://www.lotteriinspektionen.se/sv/Press/Nyheter/Farre-spelar-om-mer-/

Utöver den reglerade marknaden förekommer ett omfattande spel på internet via aktörer som inte har tillstånd i Sverige. Dessa aktörer uppskattas ha omsatt drygt 4,4 miljarder kronor efter utbetalda vinster under 2014 och ökade därmed sin omsättning med nästan 1,3 miljarder kronor (+40%) jämfört med året innan.

Om sammanställningen

Sammanställningen är delvis preliminär. Resultatet för Svenska Spel, ATG och de största rikslotterierna baseras på kvartalsrapporter från 2014. Omsättningen för övriga aktörer har beräknats genom att studera utvecklingen med hjälp av historisk data. Statistik för aktörer utan tillstånd i Sverige bygger på uppgifter från H2 Gambling Capital och vår egen omvärldsbevakning. På grund av skillnaderna i variabler som återbetalningsprocent och spelfrekvens är variationen mellan spelformerna större vid studiet av bruttoomsättning än av nettoomsättning. Nettoomsättning är därför ett mer produktneutralt mått på omfattningen av spelandet.

Resultat, nettoomsättning

Svenska Spel, den största aktören på den svenska spelmarknaden, omsatte cirka 7,8 miljarder kronor exklusive Casino Cosmopol under 2014. Det är en minskning med 780 miljoner kronor (-9 %) jämfört med 2013. Omsättningen för alla Svenska Spels spelformer minskade under förra året. Mest minskade spel på värdeautomatspelet Vegas, vars omsättning minskade med 490 miljoner kronor (-27%). Casino Cosmopols omsättning uppgick till 1 159 miljoner kronor under 2014 vilket är en minskning med 8 miljoner kronor. 

ATG ökade sin omsättning jämfört med 2013, vilket gör att bolagets negativa trend under de senaste åren har bromsats upp. Omsättningen blev cirka 3,7 miljarder kronor 2014, vilket är en ökning med cirka 1 procent. Internetspelet ökade med 97 miljoner (+6%). Ban- och ombudspelet minskade dock under 2014, banspelet med 48 miljoner (-29%) och ombudspelet med 14 miljoner (-1%).

Folkrörelsernas spel- och lotteriverksamhet uppskattas till cirka 3,7 miljarder kronor, vilket är en minskning med cirka 20 miljoner kronor. Den största aktören, Svenska Postkodföreningen med Postkodlotteriet omsatte förra året 2,1 miljarder kronor vilket är en marginell ökning mot tidigare år. (+1% 2014 jämfört med +16% 2013). Bland dem som redovisade en minskad omsättning för sina produkter jämfört med år 2013 är bland andra IOGT-NTO (Miljonlotteriet), Synskadades RF och Sveriges Dövas RF (Månadslotten) och SAP/SSU (Kombilotteriet). Det traditionella bingospelandet uppskattas ha omsatt 280 miljoner kronor, vilket är en minskning med cirka 20 miljoner jämfört med året innan. Omsättningen för lokala och regionala lotterier uppskattas ha omsatt 32 miljoner kronor, vilket är en minskning med cirka två miljoner kronor.

De privata företag som bedriver restaurangkasinon uppskattas ha omsatt närmare 190 miljoner kronor, vilket är en minskning med cirka 6 miljoner kronor jämfört med 2013.

Så mycket spenderar vi på spel

I genomsnitt spenderar de svenska hushållen 2,43 procent av sin disponibla inkomst på spel, vilket motsvarar 5 783 kronor per person över 18 år. Efter avdrag för vinster blir den genomsnittliga förlusten på spel 2 118 kronor per person över 18 år. Utöver detta tillkommer spel hos utländska operatörer som erbjuder spel via internet till svenska konsumenter.