Publicerad: 2024-03-08

I samband med Spelinspektionens branschseminarium den 5 mars på Vasateatern i Stockholm förnyade vi vårt samarbetsavtal med Gambling Commission. I november 2019 ingick vi en överenskommelse med den brittiska spelmyndigheten i syfte att underlätta informationsutbytet mellan myndigheterna.

Det förnyade samarbetsavtalet skrevs under av Sarah Gardner, Deputy Chief Executive Officer på Gambling Commission och Camilla Rosenberg, generaldirektör på Spelinspektionen.

Representanter signerar av överenskommelse om samarbetet mellan Spelinspektionen och Gambling Commission

Spelmarknaden är global och det är viktigt med goda relationer för att kunna samarbeta med andra spelmyndigheter. Även om våra marknader skiljer sig åt har vi många gemensamma områden där vi kan lära av varandra och utbyta erfarenheter. Genom att samarbeta kan vi nå våra gemensamma mål om en sund och säker spelmarknad, säger Camilla Rosenberg, Spelinspektionens generaldirektör.

Spelinspektionen har sedan tidigare avtal om informationsutbyte, så kallade Memorandum of Understanding, med spelmyndigheterna i Nederländerna, Malta och Gibraltar.