Publicerad: 2016-01-22

Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum beslutade den 20 april 2015 att den nedlagda förundersökningen avseende Lyoness Sverige skulle återupptas. Åklagarmyndigheten, Åklagarområde Stockholm beslutade den 16 december 2015 att lägga ned förundersökningen mot Lyoness Sverige för brott mot lotterilagen med hänvisning bl.a. till att det på det utredningsmaterial som förelåg inte gick att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott.

Lotteriinspektionen har tidigare informerat om Lyoness australiensiska verksamhet. Efter en anmälan av den australiensiska konkurrens- och konsumentmyndigheten fann en federal domstol den 23 oktober 2015 att Lyoness koncept inte utgjorde pyramidspel enligt den australiensiska lagstiftningen.

Bakgrund

Den 17 mars 2014 polisanmälde Lotteriinspektionen Lyoness Sverige för misstanke om brott mot lotterilagen genom anordnande av kedjebrevsspel/pyramidspel. Den 5 november 2014 beslöt åklagaren att lägga ned förundersökningen med hänvisning till att det inte går att bevisa vem eller vilka som begått gärningen. Lotteriinspektionen överklagade det beslutet och den 29 december 2014 beslutade åklagaren att överlämna nedläggningsbeslutet till utvecklingscentrum för prövning.

Lyoness är en internationellt shoppingcommunity med verksamhet i flera länder.