Publicerad: 2020-06-15

Förvaltningsrätten har idag meddelat domar i fyra mål där beslut från Spelinspektionen om att meddela varningar eller anmärkningar i kombination med sanktionsavgifter för överträdelser av spellagens bonusbestämmelse har överklagats. Förvaltningsrätten har avslagit två överklaganden och ändrat två beslut endast på så sätt att sanktionsavgiften sänkts.

Samtliga överklagade beslut gäller överträdelser av förbudet mot att erbjuda eller lämna bonus utöver det första tillfället en spelare spelar på något av licenshavarens spel (14 kap. 9 § spellagen [2018:1138]). Domarna kan komma att överklagas.

Läs mer och ta del av domarna, länk till Förvaltningsrätten i Linköping