Publicerad: 2021-04-07

Förvaltningsrätten i Linköping har meddelat dom i ett mål mot Spooniker Ltd gällande insättningsgränser enligt den tillfälliga förordningen som införts med anledning av covid-19 (mål nr 11518-20).

Spelinspektionen bedömde att Spooniker Ltd bröt mot de tillfälliga spelansvarsåtgärderna när spelare kunde sätta in mer än 5 000 kr per vecka för kommersiellt onlinespel. Spelinspektionen beslutade därför att förelägga Spooniker Ltd att omedelbart upphöra med överträdelsen och förenade föreläggandet med vite. Förvaltningsrätten bedömer att den aktuella bestämmelsen inte kan tolkas på annat sätt än att det är den av spelaren angivna insättningsgränsen som avgör om denne kan erbjudas kommersiellt onlinespel, inte dennes faktiska insättningar. Spelinspektionen har därmed enligt förvaltningsrätten inte haft grund för föreläggandet och beslutet upphävs i dessa delar.

Domen kan komma att överklagas.

Spelinspektionens beslut om föreläggande att vidta rättelse m.m. förordningen om tillfälliga spelansvarsåtgärder