Publicerad: 2024-05-27

Spelinspektionen beslutade den 6 juli 2023 att förelägga Zimpler AB att upphöra med att tillhandahålla betaltjänstlösningar innehållande BankID till spelbolag som saknar svensk spellicens.

Förvaltningsrätten bedömer att Spelinspektionen har saknat grund för att meddela föreläggandet och upphäver därför beslutet.

Förvaltningsrättens dom kan komma att överklagas till Kammarrätten i Jönköping.

Beslut: Zimpler AB, varning och sanktionsavgift.