Publicerad: 2016-12-08

Förvaltningsrätten i Linköping har i tre domar slagit fast att främjandeförbudet är förenligt med EU-rätten. De aktuella domarna avser länkning till utländska spelbolag på Aftonbladets och Expressens nätupplagor samt reklam för utländskt spelbolag på JCDecaux storbildstavlor.

Expressen och JCDecaux hade även anfört att vitesföreläggandet var oskäligt högt, något som inte vann gehör hos rätten. 

I målen hade parterna även yrkat om muntlig förhandling och begäran av förhandsbesked av EU-domstolen vilket avslagits av domstolen i tidigare avgörande. 

Domarna har i skrivande stund inte vunnit laga kraft. 

Bakgrund

I juni 2013 meddelade Lotteriinspektionen JCDecaux Sverige AB (JCD) ett förbudsföreläggande vid vite. I föreläggandet förbjöds JCDecaux att exponera marknadsföring för varumärkena Betsson och Unibet. 

I september 2013 meddelade Lotteriinspektionen Aftonbladet och Expressen ett förbudsföreläggande vid vite. I föreläggandet ställde Lotteriinspektionen krav på Aftonbladet och Expressen att de skulle upphöra med länkning till utländska spelsajter på sina webbplatser.

Föreläggandena tog sikte på den tekniska funktionaliteten i form av klickbara länkar som medförde att deltagande i utom landet anordnade lotterier främjades. Föreläggandena avsåg därmed inte annonserna som sådana. 

Det är enligt 38 § lotterilagen förbjudet att i yrkesmässig verksamhet, eller annars i förvärvssyfte, främja deltagande i ett utom landet anordnat lotteri.

Lotteriinspektionen får enligt 52 § lotterilagen meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lotterilagen ska följas. Ett sådant föreläggande eller förbud får förenas med vite i enlighet med lag (1985:206) om viten.