Publicerad: 2022-11-24

Den 23 november 2022 fattade riksdagen beslut om att lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel ska upphöra. Det betyder att det från och med den 1 januari 2023 inte längre behövs tillstånd för att ställa ut förströelsespel. Exempel på förströelsespel är flipperspel, bilspel och Spel i LAN-miljö.