Publicerad: 2018-10-30

Från den 1 november 2018 ska alla ansökningar om att tillhandahålla bingospel till förmån för allmännyttiga ändamål lämnas till Lotteriinspektionen. Från 1 januari 2019 tar Lotteriinspektionen (som då byter namn till Spelinspektionen) över prövning och licensgivning till bingospel från länsstyrelserna, enligt nya spellagen (2018:1138) 6 kap. 5 §.

Ansökningshandlingar och mer information för licens till bingospel finns på spelinspektionen.se/bingo.

I enlighet med nya spellagen kommer Lotteriinspektionen (Spelinspektionen) endast kunna ge licens till sökanden som uppfyller kraven i 6 kap. 2 § spellagen. Det innebär att det endast är ideella föreningar eller registrerade trossamfund som kan beviljas licens.

Ansökningsavgiften för en licens till bingo uppgår enligt 15 kap. 2 § spelförordningen (2018:1475) till 5 000 kronor. Om flera föreningar söker tillsammans så tillkommer ett tilläggsbelopp om 800 kronor för varje medsökanden förening.