Publicerad: 2020-05-20

Glitnor Services Limited får en varning och sanktionsavgift på 400 000 kronor efter att ha erbjudit spel som inte omfattas av bolagets svenska licens för kommersiellt onlinespel. De har erbjudit spel som endast får erbjudas för allmännyttiga ändamål. Spelinspektionen anser att erbjudande av spel utan giltig licens typiskt sett är en allvarlig överträdelse. Bolaget har dock infört nya rutiner varför det finns skäl att anta att överträdelsen inte kommer att upprepas. Glitnor Services Limited kontaktade Spelinspektionen och påtalade det inträffade. Det anses som en förmildrande omständighet och ligger till grund för den i sammanhanget låga sanktionsavgiften.

Glitnor Services Limited tillhandhåller spel på webbplatserna: fridabingo.com, fridacasino.com, fridagames.com, gambola.com, luckycasino.com, rubinbingo.com, violetbingo.com

Ta del av beslutet om varning och sanktionsavgift.