Publicerad: 2018-10-05

Vi har – precis som övriga spelbranschen - haft bråda dagar med att få allt på plats inför det nya licenssystemet. Hittills har vi fått in 60 licensansökningar, varav 55 avser kommersiellt internetspel (kasino och vadhållning). Det är viktigt att så många speloperatörer som möjligt vill vara en del av det svenska licenssystemet. Det ger oss goda förutsättningar att få en väl fungerande spelmarknad i Sverige. Samtidigt innebär alla ansökningar och övriga förberedelser en hög arbetsbelastning för myndigheten.

En genomgång av alla ansökningar visar att många spelbolag behöver komma in med omfattande kompletteringar. Vi har börjat skicka ut begäran om kompletteringar och de spelbolag som inte lämnar in kompletteringar inom angiven tid riskerar att inte få licens till den 1 januari 2019.

Det kan behöva förtydligas att det går bra att lämna in en ansökan om licens även efter den sista december i år. Det finns heller inget tak för antalet licenser.

Vi får många frågor från branschen om hur spellagen ska tolkas på olika områden, inte minst önskas svar på frågor som rör spelansvar och matchfixning. Vår intention är att besvara frågor i den mån det går, men på grund av den extremt korta tiden från att spellagen beslutades i riksdagen till dess att de första licenserna ska utfärdas har vi inte konkreta svar på alla frågor i dagsläget. Vår absoluta prioritering under hösten är att handlägga ansökningar och fatta beslut om licenser.

Vi har därför inte möjlighet att träffa enskilda spelbolag i någon större omfattning, utan vi håller dialogen med branschen öppen främst genom branschföreningarna SPER och BOS. Det går däremot bra att mejla eller ringa in frågor till oss. Utifrån de frågor vi får uppdaterar vi regelbundet Frågor och svar.

Ett annat uppmärksammat område är spelreklamen, där vi för övrigt har delat tillsynsansvar med Konsumentverket. Definitioner och begrepp som ”måttfull marknadsföring” kommer att förtydligas genom rättspraxis, som inom alla lagstiftningsområden. Vi kan inte lämna förhandsbesked om hur lagstiftningen ska tolkas i enskilda fall. Utgångspunkten vid tolkningen av olika bestämmelser i den nya spellagstiftningen är intentionerna med hela reformen; nämligen en trygg och säker spelmarknad där vi gemensamt hjälps åt för att minska skadeverkningarna av spelande och skapa en positiv spelupplevelse.

Camilla Rosenberg
Generaldirektör, Lotteriinspektionen