Publicerad: 2023-04-27

Spelinspektionen anser att Hillside (Gaming) och Hillside (Sports) inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda spelare mot överdrivet spelande. De har inte hjälpt spelare att minska sitt spelande när det har funnits anledning till det. Bland annat har de erbjudit sina kunder att spela utan att ange insättningsgränser per dag, vecka och månad. Bolagen har heller inte arbetat tillräckligt proaktivt och riskbaserat i de fall då kunder uppvisar spelbeteende som bedöms som problematiskt. Generellt har det tagit för lång tid innan de två bolagen vidtagit åtgärder för att förhindra fortsatt riskfyllt spelande. Genom detta har bolagen brutit mot omsorgsplikten enligt spellagen (2018:1138) och  spelförordningen (2018:1475).

Spelinspektionen noterar även att det i de ursprungliga handlingsplanerna saknats en beskrivning av vilka åtgärder som ska vidtas vid överdrivet spelande för unga spelare (18-24 år) och för de som tidigare varit avstängda.

Hillside (Gaming) ENC har licens för kommersiellt onlinespel och bedriver spel på bet365.com

Hillside (Sports) ENC har licens för vadhållning och bedriver spel på bet365.com