Publicerad: 2019-12-20

Den maximala sanktionsavgift som Spelinspektionen kan besluta om när spelbolag bryter mot penningtvättslagen är för låg. Därför har Spelinspektionen skickat en begäran om lagändring till Finansdepartementet. 

Spelsektorn kan vara attraktiv för att försöka tvätta pengar, bland annat genom tillgången till spelkonton och att stora summor pengar kan omsättas mycket snabbt. Därför är det viktigt att skapa goda incitament för spelbolagen att följa penningtvättslagen, där kännbara och avskräckande sanktionsavgifter för de bolag som inte följer reglerna är en viktig del.

Många av de spelbolag som har licens i Sverige omsätter stora belopp och har en stark finansiell ställning. De tio största bolagen med licens för kommersiellt onlinespel och vadhållning omsatte mellan 3,5 miljarder kronor och 173 miljoner kronor under de tre första kvartalen 2019. Enligt de regler som gäller i dag kan Spelinspektionen besluta om en maximal sanktionsavgift på en miljon euro (vilket i dagsläget motsvarar drygt 10 miljoner kronor). Enligt Spelinspektionen är en maximal sanktionsavgift på den nivån inte tillräckligt kännbar för dessa aktörer.

Spelinspektionen anser att det är viktigt att sanktionsavgifterna är effektiva, proportionerliga och avskräckande på det sätt som anges i penningtvättsdirektivet. Sanktionsavgiftens storlek vid spelbolags överträdelser av penningtvättslagen bör därför fastställas på samma sätt som vid överträdelser av spellagen, det vill säga högst tio procent av licenshavarens omsättning det närmast föregående räkenskapsåret.

 Begäran om ändring i spellagen (2018:1138)