Publicerad: 2018-07-10

Den 1 januari 2019 träder en ny spellag i kraft som innebär att Sverige får en ny omreglerad spelmarknad, spellagen (2018:1138). Vissa delar konkurrensutsätts och fler aktörer kan därmed söka licens. Det krävs en licens för att kunna erbjuda spel om pengar.

Den nya spelregleringen i korthet

 • Spelmarknaden delas upp i olika delar:
  • En konkurrensutsatt del som främst omfattar spel via internet och vadhållning
  • En del som berör spel för allmännyttiga ändamål som exempelvis lotterier och landbaserad bingo
  • En del som förbehålls staten till exempel landbaserade kasinon och värdeautomater
 • Ett spelbolag som har fått licens ska skydda spelaren från överdrivet spelande (omsorgsplikt). Bland annat genom att följa spelbeteenden och, vid behov, hjälpa spelaren att begränsa sitt spelande.

 • Bonus ska endast kunna erbjudas vid det första speltillfället hos en licensinnehavare.

 • En spelare ska, hos spelmyndigheten, kunna stänga av sig från spel hos samtliga licenshavare i Sverige.

 • Spelinspektionen ska kunna begära att betalningar blockeras och besluta att en internetoperatör ska visa ett varningsmeddelande på webbplatser som saknar spellicenser i Sverige.

 • En ny brottsrubricering införs, spelfusk, för att motverka matchfixning.

 • Vadhållning på evenemang med ungdomar under 18 år är inte tillåtet.

 • Marknadsföring av spel ska vara måttfull och får inte riktas särskilt till personer under 18 år eller till personer som stängt av sig från spel.

 • De aktörer som har licens ska betala en skatt om 18 procent för den vinst de gör på spelet i Sverige. Spel för allmännyttiga ändamål ska fortsatt vara skattebefriat.

Ansök om licens

Från den 1 augusti är det möjligt att ansöka om licens, ansökningshandlingar kan laddas ner här! (Alla handlingar och all information är på svenska). All efterfrågad dokumentation och de delar av dokumentationen som berör ansökan ska vara på svenska, originalhandlingar som inte är på svenska ska vara översatta och det är du som ansöker som ansvarar för att översättningen är korrekt.

Innehåll i blanketter kan komma att ändras efter beslut om nya föreskrifter den 24 juli. Se till att använda rätt version vid ansökan.

Att tänka på innan ni skickar in ansökan

 • Enligt spelförordningen ska en ansökan om licen vara skriftlig och samtliga handlingar ska vara på svenska, originalhandlingar som inte är på svenska ska vara översatta och det är du som ansöker som ansvarar för att översättningen är korrekt.
 • Ansökningar kommer att handläggas först när ansökningsavgiften är betald.
 • Lotteriinspektionen kan inte lämna förhandsbesked om hur en ansökan kommer att bedömas.
 • Ju tidigare en komplett ansökan kommer in desto snabbare kan den beslutas.
 • Lotteriinspektionen kan inte garantera att ansökningar som kommer in sent under 2018 eller är väldigt komplexa eller behöver komplettas kommer att hinna få beslut om licens till den 1 januari 2019.

Licens får ges endast till den som:

 • bedöms ha den kunskap, erfarenhet och organisation som krävs för att driva verksamheten,
 • kan antas komma att driva verksamheten i enlighet med lag och andra författningar som reglerar verksamheten och i övrigt bedöms lämplig att driva verksamheten

Det går inte att få licens till

(enligt spellagen/spelförordningen):

 • Vadhållning på evenemang där den övervägande delen av deltagarna är under 18 år.
 • Vadhållning på händelser eller evenemang som är stötande eller olämplig från allmän synpunkt.
 • Vadhållning på djur som hetsas mot varandra.

Övrigt:

Den 5 juli beslutade regeringen om den nya spelförordningen, publiceras 12 juli 2018.

Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd träder i kraft i september 2018, men kommer att förhandspubliceras på Lotteriinspektionens webbplats efter den 24 juli.

Länk till ansökningsblanketter

Länk till ny Spellag 2018:1138