Publicerad: 2023-02-21

När den svenska spelmarknaden omreglerades infördes ett licenssystem som började gälla 1 januari 2019. Det innebär att många 5-årslicenser löper ut den 31 december i år. De licenshavare som fortsatt vill tillhandahålla spel i Sverige måste ansöka om förnyad licens i tid innan licensen går ut.

Viktigt att ansöka i tid

Om en ansökan kommer in senast fyra månader innan licenstiden går ut kommer den befintliga licensen fortsätta att gälla till dess att Spelinspektionen beslutar om den nya ansökan.

Kommer ansökan om förnyad licens in mindre än fyra månader innan licenstiden går ut kan det innebära att licenshavaren inte får tillhandahålla spel tiden mellan det att den befintliga licensen har löpt ut och fram till att Spelinspektionen beslutat om den nya ansökan. Att tillhandahålla spel utan giltig licens är inte tillåtet.

För en licens som exempelvis går ut den 31 december i år bör en ansökan om en förnyad licens komma in senast 1 september.

Spelinspektionen återkommer med närmare information om den kommande ansökningsprocessen och vad som är viktigt för licenshavarna att tänka på.