Publicerad: 2019-09-12

Syftet med den nya spelregleringen är att öka konsumentskyddet. En grundläggande förutsättning för att nå målen är att se till att de som bedriver spelverksamhet i Sverige har licens och stänga ute de aktörer som inte har det. Målet är att kanalisera spelandet till lagliga alternativ och minimera utbudet av olagligt spel.

Som ett led i vårt tillsynsarbete har vi skickat en skrivelse till betaltjänstleverantörer. Vi vill påtala vikten av att inte förmedla insatser eller vinster till och från spelbolag som, utan svensk licens, riktar sig mot den svenska spelmarknaden.

Spel utan licens kan ge allvarliga konsekvenser för samhället, till exempel ökad utsatthet för problemspelare, risk för penningtvätt, förlorade skatteintäkter och osund konkurrens.

Allt spel om pengar som tillhandahålls i eller riktar sig till Sverige, även spel över internet, ska ha svensk spellicens. Betaltjänstleverantörer som förmedlar insatser eller vinster till och från spelbolag som saknar licens kan göra sig skyldiga till brott mot spellagen.

 Ta del av skrivelsen till betaltjänstleverantörer.

För ytterligare information, kontakta:

My Hamrén, pressansvarig my.hamren@spelinspektionen.se

+ 46 (0)765-330 174, +46 (0)152 650 174