Publicerad: 2018-04-05

Information om vad som gäller nu för vid lämplighetsprövning.

  • Ni som inte har skickat in handlingar mot bakgrund av de nya reglerna om lämplighetsprövning måste göra det i samband med er nästa rikslotteriansökan. Läs mer om vilka handlingar som ska skickas in: https://www.lotteriinspektionen.se/tillstand-och-spelformer/ansokning-blanketteravgifter/.
  • Ni som redan har blivit lämplighetsprövade enligt de nya reglerna behöver inte skicka in alla handlingar igen vid nästa rikslotteriansökan. Däremot måste ni anmäla eventuella förändringar i den krets av ägar- eller ledningspersoner som omfattas av krav på lämplighetsprövning. Som exempel kan nämnas om ni byter ut någon i styrelsen, någon person tillkommer eller någon avgår. Sådana ändringar måste anmälas till Lotteriinspektionen så snart ändringen sker. Anmälningar som innebär att en person tillkommer eller byts ut kostar 1 000 kr. Ändringar som innebär att Lotteriinspektionen inte behöver göra en ny lämplighetsprövning, t ex om någon person har avgått eller om en adress ska ändras, är avgiftsfria.
  • Handlingarna som ska skickas in vid lämplighetsprövning ska vara aktuella och får inte vara äldre än 6 månader när ni skickar in dem.
  • Vid frågor, kontakta rikslotterihandläggare Malin Forsberg, 0152-650 106.

Den 1 augusti trädde den nya penningtvättslagen i kraft. I samband med detta infördes också nya regler om lämplighetsprövning av anordnare och ombud i lotterilagen (10 a och 48 b §§). Inför detta blev ni informerade om en del förändringar i själva ansökningsförfarandet.