Publicerad: 2022-10-04

I propositionen ”En förstärkt spelreglering” föreslås att krav på tillstånd för spelprogramvara ska införas i spellagen från och med den 1 juli 2023.

Förutsatt att Riksdagen fattar beslut om tillstånd för spelprogramvara planerar vi att hålla en informationsträff i Stockholm den 7 december för berörda aktörer. Vi återkommer så snart vi har mer information.