Publicerad: 2021-07-01

Kammarrätten i Jönköping har meddelat dom i sammanlagt tio mål gällande tillhandahållande av vadhållning på evenemang där övervägande delen av deltagarna var under 18 år. Domstolen avslår överklagandena i åtta mål och uttalar att bestämmelsen (som begränsar licenshavarens möjligheter att tillhandahålla vadhållning) avser att skydda ungdomsidrottens integritet och får anses vara minst lika central som bestämmelserna om spelansvar. En sådan överträdelse måste därför som utgångspunkt anses vara allvarlig. Med hänsyn till förmildrande omständigheter sänkte kammarrätten sanktionsavgiften i två av målen.

De tio licensinnehavare som domarna gäller är: Betfair International plc, Casinostugan Ltd, ComeOn Sweden Ltd, ElectraWorks Limited, Hillside (Sports) ENC, Hajper Ltd, Polar Limited, Snabbare Ltd, TSG Interactive PLC, Zecure Gaming Limited

Bakgrund:

Spelbolag med svensk licens får inte erbjuda vadhållning på händelser eller evenemang där den övervägande delen av deltagarna är under 18 år vilket framgår av villkoren i licensbesluten. Villkoret upprätthåller den begränsning som framgår av 8 kap. 2 § 2 spellagen (2018:1138). Ett sådant erbjudande är en direkt fara för att minderåriga riskerar att utsättas för påverkan att manipulera resultat. Misstankar om manipulation av resultat ökar i sin tur riskerna för negativa konsekvenser av spelande i och med att det i sin tur påverkar allmänhetens förtroende för kommersiella spel och för idrottsrörelsen.

Under 2019 meddelade Spelinspektionen flera sanktionsbeslut avseende tillhandahållande av vadhållning på evenemang där övervägande delen av deltagarna var under 18 år. Spelinspektionen bedömde att flera licenshavare hade begått allvarliga överträdelser av regelverket och meddelade därför varningar som förenades med en sanktionsavgift. Samtliga licensinnehavare överklagade besluten till förvaltningsrätten i Linköping som delade Spelinspektionens bedömning att överträdelserna som utgångspunkt ska anses vara allvarliga. Förvaltningsrätten avslog överklagandena i fyra mål, sänkte sanktionsavgiften i sex mål och upphävde beslutet i ett mål och förordnade en anmärkning. Alla utom ett bolag överklagade därefter domarna till Kammarrätten i Jönköping.

Ta del av Spelinspektionens beslut om ingripanden.