Publicerad: 2017-01-31

Nu inleds en informationskampanj om penningtvättsreglerna. Målet är att öka förståelsen för regelverket och att ge vägledning i hur man som verksamhetsutövare ska följa kraven på att rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism.

Arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism är en angelägenhet för hela samhället. Det är ett internationellt problem som allvarligt hotar vår demokrati, den allmänna säkerheten, den reala ekonomin och det finansiella systemet. 

Informationsmaterialet har tagits fram av Samordningsorganet för tillsyn över åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism*. 

*Samordningsorganet består av representanter från Bolagsverket, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Finanspolisen, Lotteriinspektionen, Revisorsnämnden, Sveriges advokatsamfund, Säkerhetspolisen samt länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland.

Nya penningtvättsregler påverkar spelaktörer

Nya regler kring penningtvätt kommer att införas i svensk lag och planeras att börja gälla i juni 2017. De nya reglerna kommer enligt förslaget att påverka i stort sett alla spelaktörer och kommer förutom kasinospel enligt kasinolagen gälla de flesta speltjänster. 

Läs mer om hur penningtvättsreglerna påverkar dig som spelaktör, klicka här!