Publicerad: 2016-04-18

Kodgranskning av dragningsutrustning är av stor betydelse för spelsäkerheten visar en händelse i USA.

Att kodgranskning av dragningsutrustning sker av en extern kontrollmyndighet är av stor betydelse för spelsäkerheten visar en händelse i USA. En säkerhetschef för ett lotteri i USA påverkade dragningsutrustningen så att han tre gånger om året kunde förutspå vilka nummer som skulle dras.

I Sverige står Lotteriinspektionen för kodgranskning av den utrustning som används vid olika lotteriers dragningar. Kodgranskningen står utanför både lotteriarrangören och tillverkaren av kontrollutrustningen.

Artikel i theguardian.com: https://www.theguardian.com/technology/2016/apr/08/man-hacked-random-number-generator-rig-lotteries-investigators-say