Publicerad: 2019-05-03

Spelinspektionen har gjort en konsekvensbedömning enligt art. 35 i Dataskyddsförordningen för personuppgiftsbehandlingen i det nationella självavstängningsregistret.

Behandling av personuppgifter i självavstängningsregistret bedöms inte leda till hög risk för de enskilda personernas rättigheter och friheter eftersom behandlingen är en automatiserad hantering, skyddsvärda personuppgifter krypteras och personuppgifter gallras när myndigheten inte längre använder uppgifterna.