Publicerad: 2023-06-14

Kristina Geiger, chef för verksamhetsstöd på Spelinspektionen

Den 7 augusti börjar Kristina Geiger som ny avdelningschef för verksamhetsstöd på Spelinspektionen och kommer ingå i myndighetens ledningsgrupp. Kristina Geiger kommer närmast från en tjänst som ekonomichef på Statens historiska museer. Hon har tidigare bland annat arbetat på Konkurrensverket, Karolinska Institutet, Regeringskansliet samt som nationell expert i EU-kommissionen.

- Jag ser fram emot att börja på Spelinspektionen med tanke på myndighetens viktiga uppdrag och att ha fått förtroendet att få leda avdelningen för verksamhetsstöd, säger Kristina Geiger.

- Vi välkomnar Kristina till oss! Med henne får vi en erfaren ledare med vana att driva förändring, säger generaldirektör Camilla Rosenberg.