Publicerad: 2018-06-01

Kulturutskottet har lämnat sitt betänkande 2017/18:KrU8 angående lagförslaget "En omreglerad spelmarknad"

Läs betänkandet, klicka här!