Publicerad: 2018-03-22

Lagrådet lämnar sina synpunkter i form av ett yttrande.

 Klicka här för att ta del av Lagrådets yttrande om förslag till ny spellag.

Om yttrande från Lagrådet

Innan regeringen lämnar en proposition till riksdagen skickar regeringen vanligtvis ett utkast av den, en så kallad lagrådsremiss, till Lagrådet som kontrollerar att det nya lagförslaget inte kolliderar med eller strider mot grundlagen eller någon annan lag.

Lagrådet lämnar sina synpunkter i form av ett yttrande som publiceras på Lagrådets webbplats.

Lagrådsremissen kan läsas på: http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/01/en-omreglerad-spelmarknad/