Publicerad: 2022-06-13

I lagrådsremissen föreslås åtgärder som syftar till att stänga ute olagliga aktörer från den svenska spelmarknaden och att motverka manipulation av resultat inom sport, så kallad matchfixning.

Lagrådsremissen behandlar förslagen i departementspromemorian Åtgärder mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet (Ds 2021:29).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Läs mer och ta del av lagrådsremissen på regeringen.se