Publicerad: 2022-03-29

Alla licenshavare ska senast 14 dagar efter att en förändring har skett i ägarkretsen, styrelsen, ledningen eller representanten anmäla det till Spelinspektionen.

Anmälan av förändringen är förenad med en avgift om 800 kronor och kan göras på denna blankett: Anmälan om förändring i fysisk eller juridisk person enligt 4 kap spellagen.pdf

Enligt 4 kap. 11 § spellagen ska en licenshavare senast 14 dagar efter att en förändring har skett i personkretsen som avses i 4 kap. 3 och 4 §§ spellagen anmäla förändringen till Spelinspektionen.