Publicerad: 2018-12-27

Till och med den 27 december 2018 har Lotteriinspektionen fått in 88 ansökningar om licens för kommersiellt onlinespel och vadhållning. Hittills har 56 av dessa meddelats licens.

Utöver detta har Lotteriinspektionen fått in 22 ansökningar om licens för spel som är förbehållet staten, spel för allmännyttigt ändamål, landbaserat kommersiellt spel samt spel på fartyg i internationell trafik. Av dessa har Lotteriinspektionen meddelat 3 beslut om licens för spel som är förbehållet staten samt 2 beslut om licens gällande landbaserat kommersiellt spel.