Publicerad: 2016-05-25

Lotteriinspektionen är en av Sveriges mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor.

Lotteriinspektionen är en av Sveriges mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor.

Karriärföretagen har i en samlad bedömning bland annat utifrån medarbetarenkäter utsett Lotteriinspektionen till en av Sveriges 50 mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor. Tittar man på det värde alla deltagande arbetsgivare fått i denna ranking ligger Lotteriinspektionen på topp tio.

Motiveringen för Lotteriinspektionen:

På en spelmarknad i ständig förändring erbjuder Lotteriinspektionen dagligen nya intressanta utmaningar för sina anställda. För att leverera hög kompetens i sitt myndighetsuppdrag läggs stort fokus på att främja medarbetarnas utveckling. Lotteriinspektionen har även insett vikten av en hög trivselgrad på arbetsplatsen med övertygelsen att engagerade medarbetare är grunden för en lyckad verksamhet. Härmed utses Lotteriinspektionen till en av Sveriges 50 mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor.

Karriärföretagen har sedan 2011 identifierat Sveriges främsta organisationer att arbeta på. Utmärkelsen att vara Sveriges mest spännande arbetsgivare i Offentlig Sektor delas årligen ut till organisationer som aktivt fokuserar på medarbetarnas utveckling, ökat engagemang och en förbättrad arbetsplats.