Publicerad: 2016-02-10

I årsredovisningen rapporterar vi till regeringen om vilka resultat vi har uppnått under året. Vi rapporterar även hur vi använt de pengar vi har haft till vårt förfogande.

I årsredovisningen rapporterar vi till regeringen om vilka resultat vi har uppnått under året. Vi rapporterar även hur vi använt de pengar vi har haft till vårt förfogande. Årsredovisningen lämnar vi i slutet av februari varje år. Dessutom lämnar vi in ett budgetunderlag där vi anger hur mycket pengar vi anser att myndigheten behöver de kommande åren.

Klicka här för att ta del av årsredovisningen för 2015