Publicerad: 2021-08-25

Spelinspektionen meddelar Lotto Direct Limited en varning och sanktionsavgift på 15 000 kronor.

Lotto Direct Limited har brutit mot villkoren i bolagets licensbeslut genom att ha erbjudit spel på en webbplats som inte omfattas av licensen.

Spelinspektionen konstaterar att det har varit fråga om en medveten överträdelse av allvarlig art som pågått under en i sammanhanget lång tid. Spelinspektionen bestämmer mot den bakgrunden sanktionsavgiften till 15 000 kr.

Lotto Direct Limited erbjuder spel på webbplatsen thelotter.se

Beslutet om varning och sanktionsavgift för att ha erbjudit spel på en webbplats som inte omfattas av licensen.