Publicerad: 2022-09-29

Spelinspektionen har kartlagt informationen kring lotterier på kommunernas webbplatser och kartläggningen visar att många kommuner har brister i sin information. En skrivelse skickas därför ut till alla kommuner om att de bör se över informationen så att den följer nuvarande lagstiftning Spellag (2018:1138).

Under hösten planerar Spelinspektionen att ta fram en digital information riktad mot kommunala lotterihandläggare och kontrollanter.