Publicerad: 2017-10-20

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade den 18 oktober att inte meddela prövningstillstånd rörande två vitesförelägganden från Lotteriinspektionen avseende främjande av utom landet anordnande lotterier. De aktuella målen gäller Nyheter24 som på sin sajt länkat till utländska spelbolag utan tillstånd i Sverige och Clear Channel som på sina stortavlor visat reklam för sådana bolag.

Lotteriinspektionens generaldirektör Camilla Rosenberg kommenterar: ”Lotteriinspektionen ser den ökande marknadsföringen för spelbolag som inte har tillstånd för sin verksamhet i Sverige som problematisk. Vi välkomnar därför Högsta förvaltningsdomstolens beslut. Jag förväntar mig nu att alla parter framöver följer aktuell lagstiftning samt myndighetens beslut.”

Avgörandena i Högsta förvaltningsdomstolen betyder att Kammarättens tidigare domar i de båda målen gäller. Kammarrätten fann att den svenska lotterilagstiftningen, och därmed även främjandeförbudet i 38 § lotterilagen, är förenlig med EU-rätten samt att Lotteriinspektionen i de två aktuella ärendena har haft fog för sina beslut.

Dessa domar kommer vara vägledande för pågående mål som ligger för avgörande i olika instanser.

Bakgrund

Det är enligt 38 § lotterilagen förbjudet att i yrkesmässig verksamhet, eller annars i förvärvssyfte, främja deltagande i ett inom landet anordnat lotteri som inte är tillåtet eller ett utom landet anordnat lotteri.

Lotteriinspektionen får enligt 52 § lotterilagen meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lotterilagen ska följas. Ett sådant föreläggande eller förbud får förenas med vite i enlighet med lag (1985:206) om viten.

Lotteriinspektionen har i två ärenden riktat förbudsförelägganden vid vite med anledning av främjande av deltagande i utom landet anordnande lotterier. Kammarätten har i de båda målen bland annat funnit att den svenska lotterilagstiftningen, och därmed även främjandeförbudet i 38 § lotterilagen, är förenlig med EU-rätten samt att Lotteriinspektionen i de två aktuella ärendena har haft fog för sina beslut.

Ärendena som Högsta förvaltningsdomstolen meddelat beslut i gäller två fall av främjande av deltagande i utom landet anordnande lotterier och har riktat sig mot bolagen Clear Channel Sverige AB samt Nyheter 24 AB.

Clear Channel Sverige AB har förelagts att i Sverige upphöra med exponering av marknadsföring avseende spelverksamhet som bedrivs under varumärket Unibet.

Nyheter 24 AB har förelagts att på webbplatsen nyheter24.se upphöra med sådan marknadsföring som länkar (till exempel klickbar grafik eller domänadresser) till utom landet anordnade lotterier.