Publicerad: 2019-05-21

I dag, den 21 maj, träffas Matchfixningsrådet, den nationella plattformen mot matchfixning, på Spelinspektionen i Strängnäs. Det är rådets fjärde möte sedan den nya spellagen trädde i kraft vid årsskiftet.

Matchfixningsrådet, som leds av Spelinspektionen genom matchfixningssamordnare Katarina Abrahamsson, är ett forum för att utbyta erfarenheter och diskutera matchfixning. Informationsutbytet ska bidra till att minska riskerna för matchfixning. I rådet deltar åklagarmyndigheten, polismyndigheten, regeringskansliet, branschorganisationer och Riksidrottsförbundet.

Som en del av arbetet mot matchfixning arbetar Spelinspektionen också med att ta fram föreskrifter i syfte att motverka matchfixning. Föreskrifterna är en utveckling av den rådande lagstiftning och kan komma att begränsa de vadhållningsobjekt spelbolagen får erbjuda sina kunder.

I förra veckan ledde Spelinspektionen ett referensgruppsmöte gällande föreskrifterna. Utöver myndigheten deltog branschorganisationerna SPER och BOS samt Riksidrottsförbundet.