Publicerad: 2021-07-06

Spelinspektionen bedömer att More Tech Group Ltd har brutit mot 17 § i Lotterinspektionens föreskrifter och allmänna råd om spelansvar (LIFS 2018:2) eftersom logotypen för begränsning av insättningar (spelbudget) och bestämmande av inloggningstid saknats i utloggat läge på bolagets vanliga och mobilanpassade webbplatser. More Tech Group Ltd har också brutit mot 7 och 8 § i Lotterinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kommersiellt onlinespel och vadhållning (LIFS 2018:5) avseende licenshavares informationsansvar genom att det saknats vissa kontaktuppgifter på webbplatsens startsida.

More Tech Group Ltd har vidtagit rättelse i alla delar under ärendets handläggning. Spelinspektionen anser att överträdelsen avseende logotyperna inte är att anse som allvarlig, men inte heller som ringa eller ursäktlig. Mot den bakgrunden är en anmärkning ett tillräckligt ingripande för de två överträdelserna i ärendet.

More Tech Group Ltd erbjuder spel på webbplatsen superlottoclub.com

Beslut om anmärkning för brister i informationsansvar.