Publicerad: 2016-12-02

Lotteriinspektionen anser att det finns skäl att anta att konceptet Nanoclub utgör ett kedjebrevsspel eller liknande.

Lotteriinspektionen har den 1 december polisanmält ansvarig/ansvariga för Octanium Ltds koncept Nanoclub i Sverige, för misstänkt brott mot lotterilagen genom anordnande av kedjebrevsspel.

Lotteriinspektionen anser att rekryteringen till verksamheten Nanoclub, bygger på att rekrytera nya deltagare för att öka deltagarnas vinst. Vår helhetsbedömning av verksamheten är att det finns skäl att anta att Nanoclub utgör ett kedjebrevsspel eller liknande.