Publicerad: 2023-05-17

Flera åtgärder listas i en ny nationell riskbedömning mot penningtvätt och finansiering av terrorism genom hawala. En av åtgärderna som lyfts fram är bland annat minskade möjligheter till fysisk in- och utförsel av brottsligt intjänade medel.

Läs mer och ta del av rapporten på Polisen.se/penningtvatt