Publicerad: 2018-02-19

En del av den nya penningtvättsregleringen var att aktörerna senast den 2 februari skulle ha ansökt om registrering av sina existerande försäljningsombud.  Idag krävs, vid anlitande av nya ombud, ett besked från oss innan ombuden får påbörja sin verksamhet.

Ett ombud är den som efter medgivande av anordnaren säljer lotter, tar emot insatser eller förmedlar vinster i ett lotteri. Totalt har vi fått in nära 5 000 ansökningar från Svenska Spel och ATG för sina ombud. Även rikslotterierna har ansökt om registreringar för sina ombud, som är deras servicebolag.

Skäl till att Lotteriinspektionen kan betrakta ett ombud som olämpligt kan till exempel vara att de är straffade eller är belagda med näringsförbud. De ombud som Lotteriinspektionen bedömer uppfyller kraven registreras som ombud hos Lotteriinspektionen.

Vissa undantag från kravet på registrering finns. Dessa framgår av Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (LIFS 2017:2).

Här finns mer information samt webbtjänsten för registrering.