Publicerad: 2021-02-03

Spelinspektionen har tagit fram en blankett som ska användas vid anmälan av en förändring i personkretsen som omfattas av lämplighetsprövningen enligt 4 kap. spellagen hos licenshavaren.

Blanketten kan användas både vid förändringar av fysiska personer som ingår i ledningen eller styrelsen i sökanden alternativt ägare, eller vid förändrade ägarförhållanden avseende kvalificerade ägare. På blanketten finns utrymme att anmäla upp till tre förändringar, om anmälan avser fler personer kan ytterligare en blankett fyllas i.

Enligt 4 kap. 11 § spellagen (2018:1138) ska en licenshavare senast 14 dagar efter att en förändring har skett i personkretsen som avses i 4 kap. 3 och 4 §§ spellagen anmäla förändringen till Spelinspektionen.

Anmälan om förändring i fysisk eller juridisk person enligt 4 kap spellagen. pdf