Publicerad: 2021-04-21

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har analyserat och riskbedömt de 22 områden som faller inom tillämpningsområdet för den svenska penningtvättslagstiftningen.  

Risken för att spel utnyttjas till penningtvätt är störst för kommersiellt onlinespel, kasinospel på de statliga kasinona och vadhållning. Det beror främst på att spelformerna erbjuder möjlighet till höga insatser och vinster samt att de har hög omsättning. Även förekomsten av spelfusk och manipulation av resultat påverkar risken då det kan innebära att pengar från brottslig verksamhet inte bara tvättas utan också kan öka i värde. Konsumtion av spel med brottsvinster är sannolikt det vanligaste brottsliga tillvägagångssättet som omfattas av penningtvättslagen. 

– Både hög tillgänglighet och omsättning samt snabba transaktioner gör spelbranschen till en högrisksektor. Kompetensutveckling och samverkan krävs för att förhindra att spelbranschen utnyttjas för penningtvätt, säger Fredrik Lindquist penningtvättutredare på Spelinspektionen.

Förslag i riskbedömningen på konkreta åtgärder för spelbranschen

Konto- och värdefackssystem

Det är viktigt att myndigheter snabbt kan fastställa identiteten hos innehavare av konton och värdefack hos finansiella företag. Spelkonton ingår emellertid inte i lagen om konto- och värdefackssystem. Därför föreslås det i riskbedömningen att spelbolag bör omfattas av lagen (2020:272) om konto- och värdefackssystem.

Periodisk rapportering

En regelbunden rapportering från spelbolagen till Spelinspektionen skulle betyda en ökad självkontroll bland verksamhetsutövarna. Sammantaget skulle det bidra till en mer effektiv tillsyn där Spelinspektionen snabbt kan ingripa om ett tillsynsobjekt uppenbart inte följer lagstiftningen.

Ikon för PDF Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism, PDF

Om samordningsfunktionens arbete

Polismyndigheten har sedan 2018 ett samlat ansvar för en samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. En av samordningsfunktionens uppgifter är att ta fram en nationell riskbedömning på området. Bakom bedömningen står 16 myndigheter samt Sveriges advokatsamfund. Den nationella riskbedömningen består bland annat av en sektorskatalog som visar hur företag som lyder under penningtvättslagen kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism, hur stor risken för detta är och hur stora konsekvenserna för samhället blir om detta sker.

Om penningtvätt

För att kriminella ska kunna använda pengar från brottslig verksamhet i den lagliga ekonomin tvättas pengarna. Penningtvätt kan ske genom att pengar från brottslig verksamhet placeras i en laglig verksamhet för att sedan tas ut som lön eller vinst.

Men pengar kan också tvättas genom att göra många transaktioner i till exempel företag eller banker. Pengar skickas mellan flera olika konton och banker, ofta även över landsgränser. Till slut går det inte längre att se varifrån pengarna ursprungligen kom och pengarna framstår som legala. Risk för penningtvätt kan också uppstå i branscher där det inte sker transaktioner men som skapar förutsättningar för penningtvättsuppläggen, till exempel redovisningsbolag eller företagsmäklare.

Om finansiering av terrorism

Till skillnad från penningtvätt som har syfte att dölja tillgångars ursprung, handlar finansiering av terrorism om att dölja vad tillgångarna ska användas till. Det räcker med små medel för att finansiera terrorism och dessa kan vara både legalt och illegalt insamlade. De sektorer som bedöms utgöra högst risk för finansiering av terrorism är banker, betalningsinstitut och betaltjänstförmedlare.