Publicerad: 2023-07-03

ATG fick varning och sanktionsavgift för brister i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Spelinspektionen beslutade den 17 november 2022 att meddela AB Trav & Galopp en varning och att bolaget skulle betala en sanktionsavgift om 6 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättslagen. Förvaltningsrätten har funnit att skäl inte finns att meddela sanktionsavgift för de brister som har konstaterats och bifaller därför ATG:s överklagande. 

Förvaltningsrättens dom kan överklagas till Kammarrätten i Jönköping. 

Läs mer i pressmeddelande från förvaltningsrätten